Horoskop

z przymrużeniem oka i odrobiną humoru


Regulamin serwisu Horoskopik.pl

§1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu Horoskopik.pl (zwanego dalej "Serwisem") i obowiązuje na jego na stronach, podstronach i usługach działających w domenie i subdomenach http://horoskopik.pl.
  2. Serwis nadzorowany jest przez Administratora, z którym kontakt utrzymywany jest poprzez formularz kontaktowy Serwisu.
  3. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://www.horoskopik.pl/regulamin.html

§2 Postanowienia szczególne
  1. Każdy Użytkownik korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu sam decyduje o zakresie przekazywanych przez siebie danych, w tym adresu poczty elektronicznej e-mail. Ich podanie jest dobrowolne, przez co użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i dalsze przekazywanie przez Administratora w celu promocji (marketingu) samego Serwisu, jak również innego rodzaju usług, produktów i firm. Tym samym Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sam fakt podania przez siebie tych danych, w tym danych osobowych oraz ich prawdziwość.
  2. Administrator Serwisu daje możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych osobowych poszczególnych Użytkowników z bazy danych, zgromadzonych w ramach Serwisu.
  3. Ze względów technicznych, Serwis korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Użytkowników oraz zbiera informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie są Prawem autorskim.

§3 Postanowienia końcowe
  1. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy zastosować się do decyzji Administratora.
  2. Każdy Użytkownik, który uważa, że został skrzywdzony bądź potraktowany przez Administratora niezgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ogólnych zasadami, powszechnie przyjmowanymi i akceptowanymi w sieci Internet, ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty rzekomego naruszenia oraz do uzyskania wyjaśnień w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Wszelkie rozstrzygane w ten sposób kwestie następują wyłącznie poprzez formularz kontaktowy Serwisu, pod rygorem nieważności.


Horoskop
Czarna magia?
I co tam jeszcze
Znaki zodiaku
Kontakt
O stronie
Polityka prywatności, Regulamin, Kontakt z serwisem horoskopik.pl
Serwis SMS obsługuje dotpay.pl - regulamin, formularz reklamacji